Τεχνικός Ασφαλείας

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον ένα υπάλληλο είτε είναι να προσλάβουν. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους να διαθέτει υπεύθυνο/τεχνικό ασφαλείας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Οι επιχειρήσεις χωρίζονται βάση επικινδυνότητας και αυτό διακρίνεται από τα ΚΑΔ της επιχείρησης. Ο διαχωρισμός γίνεται σε Α, Β και Γ κατηγορία επικινδυνότητας (Για τον διαχωρισμό πατήστε εδώ )

Σε κάθε κατηγορία αλλάζει το κόστος και οι ώρες του σεμινάριου αλλά και οι προϋποθέσει

  • Γ κατηγορία επικινδυνότητας

Όσο αφορά την Γ κατηγορία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 3850/2010), (ΦΕΚ Α΄84) μπορεί να οριστεί ο ίδιος ο εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας και να απασχολεί μέχρι 50 άτομα

  • Β κατηγορία επικινδυνότητας

Όσο αφορά την Β κατηγορία για να γίνει ο ίδιος ο εργοδότης πρέπει να πληροί μια από τις κάτωθι προϋποθέσεις :

Μέχρι και 3 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

  • 10ετή αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας (βεβαίωση Επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία)
  • άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 12, παρ 6, ΚΝΥΑΕ)

Μέχρι και 6 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

  • Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
  • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
  • Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
  • Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

και το αντικείμενο των σπουδών σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του

Μέχρι και 20 εργαζόμενους

πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) ) με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ και δεν προβλέπεται κατ’ ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

70

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

135

Μπορεί να οριστεί ο ίδιος ο εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας.

Κάνε την αίτησή σου εδώ!

Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας

Ονοματεπώνυμο: *
Field is required!
Field is required!
Τηλέφωνο: *
Field is required!
Field is required!
E-mail *
Field is required!
Field is required!
Ανεβάστε εδώ την εκτύπωση από το TaxisNet όπου αναγράφονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης
Field is required!
Field is required!
Έχετε κάποια ερώτηση;
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Το σεμινάριο υλοποιείται μόνο δια ζώσης με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.