Σεμινάρια Ασφαλείας

ΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL, διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση από το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), κατά ΙSO 9001:2008 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της αγοράς. Ήδη σε συνεργασία με διάφορες τοπικές και μη επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα για προσωπικό ασφαλείας, ο όμιλος μας καλύπτει τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις τους.

Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας υλοποιείται εξιδεικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης βάση προτύπων ΚΕΜΕΑ, και πραγματοποιείται εξ΄ολοκλήρου μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση).

Για να οδηγηθεί ο ενδιαφερόμενος στις εξετάσεις του φορέα ΚΕΜΕΑ και να πάρει την πιστοποίηση προσωπικού ασφαλείας είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση των 105 ωρών.

Εκτός αν έχει τρία χρόνια ένσημα πάνω στο αντικείμενο όποτε οδηγείτε απευθείας στις εξετάσεις

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από πιστοποιημένους από το ΚΕ.ΜΕ.Α εκπαιδευτές ώστε οι συμμετέχοντες να οδηγηθούν επιτυχώς σε εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α., που οδηγούν στην λήψη πιστοποιητικού τύπου Α’ ούτως ώστε να οδηγηθεί στην αστυνομία και να βγάλει την άδεια προσωπικού ασφαλείας.

Το Πιστοποιητικό τύπου Α’ είναι προσαρμοσμένο στο επαγγελματικό περίγραμμα που έχει δημοσιοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας με σύγχρονη εκπαίδευση 105 διάρκειας ενός μήνα

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει μαθήματα όπως πυρασφάλεια πρώτες βοήθειες ποινικούς κώδικες και άλλα όπου περικλείει όλη η ύλη της τράπεζας θεμάτων. Στο τέλος του προγράμματος κατάρτισης ο κάθε υποψήφιος αποκτά την βεβαίωση παρακολούθησης που τον οδηγεί στις εξετάσεις.

Η προετοιμασία του φακέλου για τις εξετάσεις γίνεται από έμπειρους υπαλλήλους του ομίλου μας.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν θεωρητικό και προφορικό μέρος.

Στο θεωρητικό μέρος οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτήσεις ανάπτυξης ενώ στο προφορικό ερωτώνται από τους εξεταστές

Εάν κάποιος υποψήφιος αποτύχει σε ένα από τα δύο μέρη τότε στην επόμενη εξεταστική εξετάζεται μόνο στο μέρος που απέτυχε.

SECURITY

300

Για να οδηγηθεί ο ενδιαφερόμενος στις εξετάσεις  είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση των 105 ωρών.