Πιστοποίηση Πληροφορικής

ΟΕκπαιδευτικός Όμιλος ESchool σας προσφέρει την πλέον εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση στις βασικές δεξιότητες Η/Υ, παρέχοντας τα εξής πιστοποιητικά εκπαίδευσης :

 1. Αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, αορίστου διαρκείας σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4283/2014 (Φ.Ε.Κ. 189/Ά/10-09-2014) καθώς επίσης γίνεται αποδεκτό από τον Α.Σ.Ε.Π. (δείτε όπου ζητείται ως απαραίτητο πρόσθετο προσόν αλλά και για κάθε μεταβολή στο Δημόσιο
 2. Διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. ώστε να ισχύουν σε όλη την Ευρώπη, από έγκυρους και αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, με διάρκεια πενταετή σύμφωνα με το διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 12024 καθεστώς του.

Μέσα από τη δια ζώσης εκπαίδευση που σας παρέχουμε, τόσο μέσα από τις αίθουσές μας όσο και μέσω εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονο e-learning) στην υπερσύγχρονη πλατφόρμα μας, εξασφαλίζετε τα σημαντικότερα και πλέον απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική σας αποκατάσταση.

Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας και το βιογραφικό σας και γίνετε ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας σήμερα!

Ο καταρτιζόμενος αποκτά βασικές γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας του επιπέδου ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί κύριες εφαρμογές γραφείου και βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου ώστε να είναι παραγωγικός στο σύγχρονο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Επεξεργασία Κειμένου
 2. Υπολογιστικά Φύλλα
 3. Υπηρεσίες Διαδικτύου
 4. Βάσεις Δεδομένων
 5. Παρουσιάσεις
 6. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων

Διαθέσιμα πακέτα:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ) (οι ενότητες που απαιτούνται από την πλειονότητα των προκηρύξεων για το Ελληνικό Δημόσιο.): 150€

 1. Επεξεργασία Κειμένου
 2. Υπολογιστικά Φύλλα
 3. Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ): 250€

 

 1. Επεξεργασία Κειμένου
 2. Υπολογιστικά Φύλλα
 3. Υπηρεσίες Διαδικτύου
 4. Βάσεις Δεδομένων
 5. Παρουσιάσεις
 6. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων

 

Με Δια ζώσης εκπαίδευση στις σύγχρονες αίθουσες πληροφορικής υπάρχουν οι εξής δυνατότητες :

 

 • Μπορεί να ενταχθεί νέος υποψήφιος κάθε Δευτέρα
 • Κάθε Παρασκευή εξετάσεις εγκεκριμένες από τον ΕΟΠΠΕΠ
 • Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη εκπαίδευση νέου γνωστικού αντικειμένου
 • Απεριόριστες ώρες προετοιμασίας πάνω σε εξειδικευμένα τεστ προσομοιωμένα στις εξετάσεις, λύνοντας απορίες με έμπειρους καθηγητές

 

Με εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση (ασύγχρονο e – learning) υπάρχουν οι εξής δυνατότητες :

 

 • Εκπαίδευση ανά γνωστικό αντικείμενο με ασύγχρονο e-learning, σε χρόνο που επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος.
 • Απεριόριστα τεστ προετοιμασίας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

150

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

250

Συνεχόμενες εξετάσεις κάθε Παρασκευή στις αίθουσές μας.

Κάνε την αίτησή σου εδώ!

Σεμινάρια Πληροφορικής

Προαιρετικά πεδία