Μεταπτυχιακό στο Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση

Γίνε ανώτατο στέλεχος ναυτιλιακών εταιρειών ή οργανισμών δημοσίου συμφέροντος αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στο Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ.

  • Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)
  • Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • Τίτλος πτυχίου: MA/LLM in Maritime Law and Shipping Business
  • Επίπεδο σπουδών: Master
  • Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά
  • Τύπος σπουδών: Full time ή Part time
  • Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Περίπου το 90 τις εκατό του διεθνούς εμπορίου ανταλλαγής προϊόντων σε όγκο, μεταφέρονται μέσω θαλάσσης , παρά την ανάπτυξη των άλλων μέσων μεταφοράς. Όταν πρόκειται για την μεταφορά, εννοούμε την θαλάσσια μεταφορά, η οποία παρέχει αδιαμφισβήτητα το κύριο μέσο μεταφοράς αγαθών. Επίσης, με την παγκοσμιοποίηση, η θαλάσσια μεταφορά θα συνεχίσει να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανταλλαγή προϊόντων ειδικά στην ευρωπαϊκή ένωση. Καμία άλλη ήπειρος δεν έχει τόσο μεγάλη και πολυποίκιλη ακτογραμμή σε σχέση με την συνολική επιφάνεια της που εξυπηρετεί τις ανταλλαγές της. Επιπροσθέτως, η συγκέντρωση στους λιμένες της ευρωπαϊκής ένωσης είναι η υψηλότερη στο κόσμο και ο εμπορικός στόλος που ελέγχεται από την Ε.Ε είναι μακράν ο μεγαλύτερος στο κόσμο. Η Κύπρος, ως εδραιωμένο μέλος της Ε.Ε είναι μέσα στις κορυφαίες ναυτικές χώρες του κόσμου και έχει ήδη ένα εδραιωμένο ναυτιλιακό και εμπορικό κέντρο.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 48
Επιλεγόμενα Μαθήματα 12
Μεταπτυχιακή Εργασία 30
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 48 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ
1 DLITSM501 INTERNATIONAL TRADE AND SHIPPING MANAGEMENT 8 3
2 DLMLSB502 INTERNATIONAL MARITIME LAW 8 3
3 DLMLSB503 LAW OF CARRIAGE OF GOODS 8 3
4 DLMLSB504 MARINE INSURANCE 8 3
5 DLMLSB505 DISPUTE RESOLUTION 8 3
6 DLMLSM506 RESEARCH METHODS 8 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να διαλέξει κατεύθυνση και να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS

SHIP MANAGEMENT

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ
1 DLITSM511 SHIP MANAGEMENT 6 3
2 DLITSM512 COMMERCIAL MANAGEMENT OF SHIPS 6 3

FINANCIAL MANAGEMENT

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ
1 DLITSM513 BANKING AND FINANCE 6 3
2 DLITSM514 ECONOMICS OF INTERNATIONAL TRADE AND TRANSPORT 6 3

TRADE REGULATIONS AND PRACTICE

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ
1 DLITSM515 GLOBAL TRADE REGULATIONS AND PRACTICE 6 3
2 DLITSM516 ADVANCED CHARTERING PRACTICE AND LEGAL ISSUES 6 3

Μεταπτυχιακή Εργασία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ
1 DLMLSM520 DISSERTATION 30 3

Η Διάρκεια Σπουδών είναι 3 ακαδηµαϊκά εξάµηνα για πλήρη παρακολούθηση και 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική παρακολούθηση.

Κάνε την αίτησή σου εδώ!

Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας

Ονοματεπώνυμο: *
Field is required!
Field is required!
Τηλέφωνο: *
Field is required!
Field is required!
E-mail *
Field is required!
Field is required!
Ανεβάστε εδώ την εκτύπωση από το TaxisNet όπου αναγράφονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης
Field is required!
Field is required!
Έχετε κάποια ερώτηση;
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!