Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική (ΜΒΑ)
Εξ Αποστάσεως

Θέλεις να γίνεις ο σύγχρονος ηγέτης στο δημόσιο τομέα; Εξειδικεύσου ως στέλεχος οργανισμών και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο  με το αντίστοιχο των  Ελληνικών ΑΕΙ.

  • Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • Τίτλος πτυχίου:  Master in Business Administration – Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
  • Επίπεδο σπουδών: Master
  • Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά – Αγγλικά
  • Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time
  • Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ενισχύει τις δυνατότητες των συμμετεχόντων να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης το αναγκαίο υπόβαθρο στους συμμετέχοντες που πρόκειται να ακολουθήσουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια από ειδικούς και με την προετοιμασία της διατριβής τους. Οι συμμετέχοντες είναι επίσης έτοιμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 90
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 90 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DGMBA512 Οικονομικά της Επιχείρησης 5
2 DGMBA513 Αρχές Μάρκετινγκ 5
3 DGMBA515 Ποσοτικές Μέθοδοι 5
4 DGMBA516 Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 5
5 DGMBA517 Στρατηγική Διοίκηση 5
6 DGMBA518 Διοίκηση Έργων 5
7 DGMBA545 Προϋπολογισμός του δημόσιου τομέα και περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε 10
8 DGMBA546 Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση/πολιτική 10
9 DGMBA547 Αρχές διοίκησης του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10
10 DGMBA510 Μεθοδολογία της Έρευνας 5
11 DGMBA549/550 Ερευνητική Πρόταση και Διατριβή στην Κατεύθυνση Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής 25

 

Η Διάρκεια Σπουδών είναι 3 ακαδηµαϊκά εξάµηνα για πλήρη παρακολούθηση και 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική παρακολούθηση.

Ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική στο 2ο εξάμηνο φοίτησης έχοντας ολοκληρώσει το βασικό κορμό μαθημάτων (τα πρώτα 6 υποχρεωτικά μαθήματα των 5ects).

Επικοινωνήστε μαζί μας!

[super_form id="21343"]