Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας Εξ Αποστάσεως

Διεκδίκησε μία θέση στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες και Μονάδες Υγείας (σχολικές μονάδες, Κέντρα Υγείας, δομές υγείας της περιφέρειας και των δήμων) αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ.

 • Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
 • Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινοτική φροντίδα
 • Επίπεδο σπουδών: Master
 • Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
 • Τύπος σπουδών: Full time ή Part time
 • Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Κοινοτική Φροντίδα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να προσφέρουν βέλτιστη φροντίδα υγείας για την πρόληψη, διατήρηση και προαγωγή υγείας καθώς και της αποκατάστασης της νόσου, σε άτομα, οικογένειες και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, στην κοινότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοσηλευτές, ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και άλλους ειδικούς που ενδιαφέρονται για την παροχή φροντίδας στην κοινότητα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να αυξήσουν τις γνώσεις για τις βασικές έννοιες της υγείας και ασθένειας της κοινότητας,
 • Να εφαρμόζουν τη θεωρία στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων Κοινοτικής Φροντίδας Υγείας,
 • Να αναπτύσσουν προγράμματα και αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα στην κοινότητα,
 • Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν στρατηγικές για την προαγωγή της Κοινοτικής Υγείας,
 • Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας,
 • Να αξιολογούν τις ατομικές, οικογενειακές και κοινοτικές ανάγκες υγείας,
 • Να παρέχουν ολοκληρωμένη προληπτική και εξειδικευμένη θεραπευτική φροντίδα των τραυμάτων.
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 70
Επιλεγόμενα Μαθήματα 20
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Α’ Εξάμηνο

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLMCHC106 Πολιτικές Υγείας – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 5
2 DLMCHC103 Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας Ι 10
3 DLMCHC101 Βιοστατιστική-Επιδημιολογία 10
4 DLMCHC112 Μεθοδολογία έρευνας 5

Β’ Εξάμηνο

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLMCHC104 Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας ΙΙ 10
2 DLMCHC102 Αρχές Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 10
3 DLMCHC105 Διεπιστημονική Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων 10

Γ’ Εξάμηνο

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLMCHC202 Φροντίδα Υγείας Βασισμένη σε Ενδείξεις 10
2 DLMCHC201 Μεταπτυχιακή Εργασία ή 2 μαθήματα Επιλογής 20

Επιλεγόμενα Μαθήματα

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLMCHC114 Πρόληψη και Αντιμετώπιση Λοιμωδών Νοσημάτων 10
2 DLMCHC115 Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας 10
3 DLMCHC113 Αξιολόγηση Υγείας της Οικογένειας 10

Επικοινωνήστε μαζί μας!

[super_form id="21343"]