Σεμινάρια Φυτοφαρμάκων

Ο εκπαιδευτικός όμιλος E-SCHOOL είναι εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, και διοργανώνει σεμινάρια και πιστοποίησεις αγροτών.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία Ν.4036/2012 (Α’ 8), από 26 Νοεμβρίου 2015 η αγορά φυτοφαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες χωρίς πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους, ή θα πρέπει οι ψεκασμοί να γίνονται με την επίβλεψη άλλου πιστοποιημένου ατόμου.

Για το λόγο αυτό όλοι οι αγρότες, παραγωγοί, ραντιστές και μεταπωλητές φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα πρέπει απαραίτητα να αποκτήσουν το παραπάνω πιστοποιητικό, συμμετέχοντας στην διαδικασία των ειδικών εξετάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Με νέα εγκύκλιο (14/8/15) έχει οριστεί το κόστος του παραβόλου της εξέτασης υπέρ του Υπουργείου ως εξής:

  • Α’ περίοδος: Μέχρι την 26/11/15 – 25€
  • Β’ περίοδος: Από 27/11/15 και μετά – 50 €

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Διαδικασία κατάρτισης

Ο εκπαιδευτικός όμιλος E-SCHOOL είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, καθώς και πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης και Εξετάσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι στελεχωμένο με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα όπως είναι το E-SCHOOL. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει e-παράβολο υπερ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σωστά σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τις σαράντα (40) που θα εμφανιστούν μέσα σε ορισμένο χρόνο (90′). Τα αποτελέσματα γίνονται αμέσως γνωστά και η έκδοση των πιστοποιητικών όπως και η έκδοση των e-παραβόλων είναι ευθυνη του κέντρου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

---
  • Α’ περίοδος: Μέχρι την 26/11/15 – 25€
  • Β’ περίοδος: Από 27/11/15 και μετά – 50 €

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Κάνε την αίτησή σου εδώ!