Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Όσοι δεν διαθέτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθμιας* και υποχρεούνται να συμμετέχουν σε παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέα που ανήκει στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών αλλά και ένταξη σε άλλο μητρώο εκπαιδευτών δημοσίου φορέα.

*Αν δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Γ΄ βάθμιας τότε πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα τριών (3) ετών, στο αντικείμενο εργασίας

Όλες οι κατηγορίες δικαιούχων συμμετοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας μπορείτε να τις δείτε εδώ

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL διαθέτει τις κατάλληλες συνεργασίες και υλοποιεί πρόγραμμα εκπαίδευσης 150 ωρών διάρκειας ενός μήνα με ασύγχρονη εκπαίδευση με την μέθοδο e-learning σε σύγχρονη πλατφόρμα. Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης γίνεται προετοιμασία για τις εξετάσεις ειδικά όσο αφορά το πρακτικό μέρος

Στην πλατφόρμα ο κάθε υποψήφιος έχει στην διάθεση του τα εξής :

  • Θέματα προηγούμενων εξεταστικών
  • Διάφορα παραδείγματα μικροδιδασκαλιών
  • Την τράπεζα θεμάτων

Διαδικασίες Εξετάσεων Αξιολόγησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Μετά το πέρας της παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης αποκτά την βεβαίωση παρακολούθησης όπου του δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Μαζί με τούς εξειδικευμένους υπαλλήλους του ομίλου μας γίνεται η αίτηση αλλά και η  προετοιμασία  του φακέλου για αποστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για να ελεχθεί και να οδηγηθεί στις εξετάσεις

Η διαδικασία των εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αρ. 65/24.05.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. , περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία αξιολόγησης των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων:

  • Αξιολόγηση Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή εξεταστική δοκιμασία)
  • Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη)
  • Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους

Με την επιτυχή του και στα δύο μέρη ο υποψήφιος εντάσσεται στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εάν κάποιος αποτύχει σε ένα από τα δύο μέρη τότε στην επόμενη εξεταστική εξετάζεται μόνο σε αυτό που απέτυχε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

350

Υποχρεωτική η κατάρτιση για όσους δεν έχουν 150 ώρες εκπαίδευσης σε ενήλικες.

Κάνε την αίτησή σου εδώ!

Σεμινάρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ονοματεπώνυμο: *
Field is required!
Field is required!
Τηλέφωνο: *
Field is required!
Field is required!
E-mail *
Field is required!
Field is required!
Έχεις κάποια ερώτηση;
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!