Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

Γίνε ο ηγέτης στην εκπαίδευση και διεκδίκησε μία θέση στην αγορά εργασίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο  με το αντίστοιχο των  Ελληνικών ΑΕΙ.

  • Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
  • Επίπεδο σπουδών:  Master
  • Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά
  • Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time
  • Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Η σημασία της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων έχει πολλαπλασιαστεί κατά τα τελευταία 25-30 χρόνια. Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές είναι συνεχείς και ραγδαίες και ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μεγαλύτερες από ποτέ, η ανάγκη για προετοιμασία κατάλληλων διοικητικών στελεχών έχει φτάσει στο υψηλότερο της σημείο. Η αναγνώριση της σημασίας της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας είναι πλέον καθολική από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και γονείς. Πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα στο εξωτερικό καταδεικνύουν πως η ηγεσία σχολικής μονάδας είναι ο δεύτερος σχολικός παράγοντας σε θετική επίδραση στα αποτελέσματα μαθητών.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 30
Επιλεγόμενα Μαθήματα 60
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, παρακολουθώντας τα πιο κάτω υποχρεωτικά μαθήματα:

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLEDA051 Θεωρίες και Αρχές Εκπαιδευτικής Διοίκησης Ηγεσίας 10
2 DLEDA052 Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση 10
3 DLEDA053 Εκπαιδευτική Έρευνα 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής επιλέγει 2 από τις 3 ενότητες μαθημάτων. Επιλέγει για παρακολούθηση 3 μαθήματα σε κάθε μία από τις δύο ενότητες μαθημάτων που έχει επιλέξει.

Νo. Κωδικός Όνομα ECTS
Ενότητα Μαθημάτων 1Διοίκηση, Εκπαίδευση και Πολιτική
1 DLEDA101 Εκπαίδευση Ηγεσία και Τεχνολογία 10
2 DLEDA102 Αποτελεσματική Ηγεσία και Μάθηση 10
3 DLEDA103 Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής 10
4 DLEDA104 Διοίκηση και Ενιαία Εκπαίδευση 10
Ενότητα Μαθημάτων 2 – Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
5 DLEDA201 Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων 10
6 DLEDA202 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 10
7 DLEDA203 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 10
8 DLEDA204 Ηγεσία Ομάδων στην Εκπαίδευση 10
Ενότητα Μαθημάτων 3 – Μεταπτυχιακή διατριβή
9 DLEDA301 Μεταπτυχιακή Διατριβή I 10
10 DLEDA302 Μεταπτυχιακή Διατριβή II 10
Μάθημα από Ενότητα Μαθημάτων 1,2 ή 3 10

Κάνε την αίτησή σου εδώ!

Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας

[super_form id="21464"]