Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Εξ Αποστάσεως

Πέτυχε την καριέρα που ονειρεύεσαι στον ιδιωτικό τομέα ή και στον δημόσιο αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο  με το αντίστοιχο των  Ελληνικών ΑΕΙ.

  • Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • Τίτλος πτυχίου:  Master in Business Administration
  • Επίπεδο σπουδών:  Master
  • Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά – Αγγλικά
  • Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time
  • Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ενισχύει τις δυνατότητες των συμμετεχόντων να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης το αναγκαίο υπόβαθρο στους συμμετέχοντες που πρόκειται να ακολουθήσουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια από ειδικούς και με την προετοιμασία της διατριβής τους. Οι συμμετέχοντες είναι επίσης έτοιμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 70
Επιλεγόμενα Μαθήματα 20
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 70 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 MBA512 Οικονομικά της Επιχείρησης 5
2 MBA513 Αρχές Μάρκετινγκ 5
3 MBA515 Ποσοτικές Μέθοδοι 5
4 MBA516 Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 5
5 MBA517 Στρατηγική Διοίκηση 5
6 MBA518 Διοίκηση Έργων 5
7 MBA548 Διοικητική Λογιστική & Χρηματοοικονομική 10
8 ΜΒΑ510 Μεθοδολογία της Έρευνας 5
9 MBA549/550 Ερευνητική Πρόταση και Διατριβή 25

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 MBA546 Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση/Πολιτική 10
2 MBA547 Αρχές Διοίκησης του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10
3 MBA551 Διεθνές Επιχειρηματικό Περιβάλλον 10
4 MBA552 Στρατηγικό & Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ 10
5 MBA553 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 10
6 MBA554 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 10

Κάνε την αίτησή σου εδώ!

Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας

Ονοματεπώνυμο: *
Field is required!
Field is required!
Τηλέφωνο: *
Field is required!
Field is required!
E-mail *
Field is required!
Field is required!
Ανεβάστε εδώ την εκτύπωση από το TaxisNet όπου αναγράφονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης
Field is required!
Field is required!
Έχετε κάποια ερώτηση;
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!