Μεταπτυχιακό Τίτλο στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση Εξ Αποστάσεως

Ανέπτυξε επιχειρηματικές δεξιότητες στον τομέα του διεθνούς εμπορίου αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο  με το αντίστοιχο των  Ελληνικών ΑΕΙ.

  • Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • Τίτλος πτυχίου:  MSc in International Trade & Shipping Management
  • Επίπεδο σπουδών:  Master
  • Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά
  • Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time
  • Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Το μάθημα παρέχει μια περιεκτική ενοποιημένη ανασκόπηση των υποχρεωτικών μαθημάτων που είναι σημαντικά για μια ολοκληρωμένη κατανόηση του διεθνούς εμπορίου και της μεταφοράς. Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των γενικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους διαχειριστές που εργάζονται στο τομέα τους διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλιακής επιχείρησης , στην ανάπτυξη κριτικών αναλυτικών δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται στις προκλήσεις που συναντιούνται συνεχώς.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν 90 διδακτικές μονάδες (ECTS). Τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν συνολικά 48 ΕCTS, ενώ 12 ΕCTS μοιράζονται σε μαθήματα επιλογής, και οι υπόλοιπες 30 ECTS αποδίδονται στην διπλωματική.

Ακολουθώντας τη δομή των προγραμμάτων που παρέχονται σε αυτά τα ιδρύματα όπως το σχολή οικονομικών του Λονδίνου και το κολέγιο Birkbeck, το πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το πρόγραμμα θα προσφέρεται τα απογεύματα για να φιλοξενήσει τους εργαζόμενους φοιτητές. Κάθε μάθημα θα προσφέρεται εντός μιας περιόδου 2 εβδομάδων παρέχοντας 36 ώρες επικοινωνίας σε 12 μέρες μαζί με τη πρόοδο και τη τελική εξέταση. 3 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής θα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου. Το τρίτο εξάμηνο θα καλυφθεί με την απασχόληση πάνω στην διπλωματική.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 48
Επιλεγόμενα Μαθήματα 12
Διπλωματική 30
Ελεύθερης Επιλογής 0
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει 48 διδακτικές ώρες (ECTS), από την παρακάτω λίστα:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ
1 DLITSM501 INTERNATIONAL TRADE AND SHIPPING MANAGEMENT 8 3
2 DLITSM502 INTERNATIONAL MARITIME LAW AND CARRIAGE OF GOODS 8 3
3 DLITSM503 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 8 3
4 DLITSM505 SHIP MANAGEMENT 8 3
5 DLITSM506 RESEARCH METHODS 8 3
6 DLITSM507 COMMODITY TRADES 8 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει 12 διδακτικές ώρες (ECTS), από την παρακάτω λίστα:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ
1 DLITSM512  COMMERCIAL MANAGEMENT OF SHIPS 6 3
2 DLITSM513  BANKING AND FINANCE 6 3
3 DLITSM514  ECONOMICS OF INTERNATIONAL TRADE AND TRANSPORT 6 3
4 DLITSM515  GLOBAL TRADE REGULATIONS AND PRACTICE 6 3
5 DLITSM516  GLOBAL TRANSPORTATION SYSTEMS AND POLICIES 6 3

Διπλωματική

Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει 30 διδακτικές ώρες (ECTS), από την παρακάτω λίστα:

No. Κωδικός  Όνομα ECTS Ώρες / εβδ
1 DLITSM520  DISSERTATION 30 3

Επικοινωνήστε μαζί μας!

[super_form id="21343"]