Σε αναμονή έκδοσης της προκήρυξης με αντικείμενο την παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και της ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις κλάδων της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, όπως είναι οι κλάδοι μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, αισθητικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Εκπαιδευτικό Επίδομα από 2.640,00 € – 2.800,00 €.
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 120-200 ωρών ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 400-480 ωρών

Διάρκεια:
Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι 600 ώρες.
Ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης.

Ενδεικτικές ειδικότητες και κλάδοι που περιλαμβάνονται είναι οι πιο κάτω:

  • Ελασματουργικές εργασίες
  • Συγκολλήσεις και κοπή μετάλλων
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Χειρισμός εργαλειομηχανών
  • Αισθητικοί/ Μακιγιέρ / τεχνίτες νυχιών

Τις υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής θα παραχθούν από τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ E-SCHOOL

Επίσης ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL θα πραγματοποιήσει τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσει για την προετοιμασία των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.