Την πρόσληψη 15 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Καρδίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 10 έως τις 16 Ιανουαρίου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ

Πηγή: workenter