Την πρόσληψη 29 υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Παλαμά.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της αρδευτικής περιόδου, η οποία ορίστηκε από τις 20 Απριλίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2019.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Πέμπτη 4 Απριλίου.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την σχετική ανακοίνωση (μαζί και η κατανομή των θέσεων ανά αρδευτικό διαμέρισμα).

Πηγή: workenter