Στην πρόσληψης ενός πτυχιούχου ΠΕ, κινείται η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

Ο νεοπροσληφθείς θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση απασχόλησης.

Για την κατοχή της θέσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» βρείτε την σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: workenter