Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. (Δ/νση: ΓΡ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Ε & ΠΑΠΑΓΟΥ, τηλ: 2444029096).

Πηγή: workenter