Όνομα (*)
Field is required!
Field is required!
Τηλέφωνο (*)
Field is required!
Field is required!
Επίθετο (*)
Field is required!
Field is required!
Το email σας (*)
Invalid email address!
Invalid email address!
 • - Παρακαλώ επιλέξτε -
 • - Παρακαλώ επιλέξτε -
 • Αυτοχρηματοδοτούμενα
 • Επιδοτούμενα
 • Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
- Παρακαλώ επιλέξτε -
Please make a choice!
Please make a choice!
 • - Παρακαλώ επιλέξτε -
 • Πληροφορική
 • Αγγλικά
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Τεχνικός Ασφαλείας
 • Σεμινάρια Security
 • Σεμινάρια ΕΦΕΤ
- Παρακαλώ επιλέξτε -
Παρακαλώ επιλέξτε κάποιο!!
Παρακαλώ επιλέξτε κάποιο!!
 • - Παρακαλώ επιλέξτε -
 • Voucher
 • Κοινωφελής Εργασία
 • Επιμόρφωση Β επιπέδου
 • Προγράμματα ΛΑΕΚ
- Παρακαλώ επιλέξτε -
Field is required!
Field is required!
 • - Παρακαλώ επιλέξτε -
 • Προγράμματα Erasmus+
 • Συμβουλευτική
 • e-Learning
 • Κατασκευή ιστοσελίδων
 • Φοιτητικά Φροντιστήρια
 • Αιτήσεις ΑΣΕΠ
- Παρακαλώ επιλέξτε -
Field is required!
Field is required!
 • - Παρακαλώ επιλέξτε -
 • 3 Ενότητες ΑΣΕΠ (Word - Excel - Internet)
 • 6 Ενότητες (Word - Excel - Internet - PowerPoint - Access - Windows)
- Παρακαλώ επιλέξτε -
Field is required!
Field is required!
 • - Παρακαλώ επιλέξτε -
 • Lower (Β2)
 • Proficiency (C2)
- Παρακαλώ επιλέξτε -
Field is required!
Field is required!
Για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις παρακαλώ επισυνάψτε την ταυτότητά σας
Ταυτότητα
Field is required!
Field is required!
παρακαλώ επισυνάψτε την εκτύπωση από το TaxisNet που αναφέρονται τα ΚΑΔ
ΚΑΔ
Field is required!
Field is required!
παρακαλώ επισυνάψτε την ταυτότητά σας
Ταυτότητα
Field is required!
Field is required!
παρακαλώ επισυνάψτε την ταυτότητά σας
Ταυτότητα
Field is required!
Field is required!
παρακαλώ επισυνάψτε το τελευταίο ατομικό/οικογενειακό εκκαθαριστικό σας
Εκκαθαριστικό
Field is required!
Field is required!
παρακαλώ επισυνάψτε το πτυχίο/απολυτήριο σας
Πτυχίο/Απολυτήριο
Field is required!
Field is required!
Παρακαλώ επισυνάψτε την κάρτα ανεργίας σας
Κάρτα ανεργίας
Field is required!
Field is required!
Παρακαλώ επιλέξτε την τράπεζά σας
Field is required!
Field is required!
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παραπάνω συμπληρώστε την τράπεζά σας
Τράπεζα
Field is required!
Field is required!
παρακαλώ συμπληρώστε το ΙΒΑΝ
IBAN
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Παρακαλώ συμπληρώστε την ξένη γλώσσα
Ξένη γλώσσα
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Παρακαλώ συμπληρώστε τον ΑΦΜ σας
ΑΦΜ
Field is required!
Field is required!
Παρακαλώ συμπληρώστε τον ΑΜΚΑ σας
ΑΜΚΑ
Field is required!
Field is required!
Παρακαλώ επισυνάψτε την ταυτότητά σας
Ταυτότητα
Field is required!
Field is required!
Παρακαλώ επισυνάψτε την βεβαίωση του Δήμου
Βεβαίωση Δήμου
Field is required!
Field is required!
Μήνυμα
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Your Email Address
Field is required!
Field is required!
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.
Field is required!
Field is required!
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.
Field is required!
Field is required!
[/fusion_builder_column]
Τηλέφωνο (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε έναν έγκυρο τηλεφωνικό αριθμό
Παρακαλώ συμπληρώστε έναν έγκυρο τηλεφωνικό αριθμό
Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομά σας
Όνομα (*)
Field is required!
Field is required!
Παρακαλώ συμπληρώστε το επίθετό σας
Επίθετο (*)
Field is required!
Field is required!
Παρακαλώ συμπληρώστε το e-mail σας
Email (*)
Field is required!
Field is required!
Παρακαλώ συμπληρώστε το τηλέφωνό σας
Τηλέφωνο (*)
Field is required!
Field is required!
Μήνυμα:
Field is required!
Field is required!
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.
Field is required!
Field is required!
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.
Field is required!
Field is required!
Διακριτικός τίτλος
Field is required!
Field is required!
Επωνυμία
Field is required!
Field is required!
Δραστηριότητα
Field is required!
Field is required!
ΚΑΔ
Field is required!
Field is required!
ΑΦΜ
Field is required!
Field is required!
ΔΟΥ
Field is required!
Field is required!
Νόμιμος εκπρόσωπος
Field is required!
Field is required!
Διεύθυνση
Field is required!
Field is required!
TK
Field is required!
Field is required!
Πόλη
Field is required!
Field is required!
Τηλέφωνο
Field is required!
Field is required!
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Field is required!
Field is required!
Τηλέφωνο υπευθύνου επικοινωνίας
Field is required!
Field is required!
Αριθμός Εργαζομένων
Field is required!
Field is required!
Ειδικότητα καταρτιζόμενου
Field is required!
Field is required!
Σχόλια - Παρατηρήσεις
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Επισυναπτόμενα αρχεία
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Button Text
[/fusion_builder_column]