3η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ AdultMisinfo
Μια γόνιμη συνάντηση του προγράμματος AdultMisinfo πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου στις 10 Φεβρουαρίου 2021.
Το έργο AdultMisinfo στοχεύει στη μεταφορά γνώσεων σχετικά με την παραπληροφόρηση των κοινωνικών μέσων σε ενήλικες εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα του έργου. Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη της δομής του προγράμματος σπουδών καθώς επίσης και στις δραστηριότητες διάδοσης.

AdultMisinfo – 3rd Online Meeting

A fruitfull meeting of the AdultMisinfo project was held online via zoom on February 10, 2021. AdultMisinfo project aims to transfer knowledge about Social Media Misinformation to adult learners and trainers. During the meeting, the next steps of the project were discussed. Moreover, close attention…


Source