Τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε μια ακόμη διαδικτυακή συνάντηση του σχεδίου LearnEU.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συνεργάστηκαν για να παρακολουθήσουν την πρόοδο του σχεδίου και αντάλλαξαν ιδέες και σκέψεις προκειμένου να αυξήσουν την προβολή του.

5th Online Meeting of LearnEU project

On Monday, the 15th of February 2021, another zoom meeting of LearnEU project took place. During the meeting, partners worked together to monitor the progress of the work and exchanged ideas and thoughts in order to increase the visibility of LearnEU project. Want to learn more?Stay tuned. Project I…


Source