1η ημέρα του 2ου LTTA του σχεδίου SkillsUp
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας παρουσιάστηκε το υλικό και οι μεθοδολογίες που έχουν δημιουργηθεί .

Το έργο #SkillsUp εστιάζει:
🔶 Στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων
🔶 Στην παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας
🔶 Στην ανάπτυξη ταλέντων και μαλακών δεξιοτήτων των ανέργων

1st day of the 2nd LTTA of SkillsUp project

The created material and methodologies were presented and discussed. #SkillsUp project is focuses on improving the quality of adult education in career counseling, the development of talent and soft-skills of the unemployed, in order to find better employment and satisfaction in their lives. Visit t…


Source