1η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ EDI.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021, η 1η διαδικτυακή συνάντηση του έργου EDI. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, αλλά και να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του σχεδίου, τις δραστηριότητες και ιδίως την ανάπτυξη των πνευματικών αποτελεσμάτων (IOs).
Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας μαθησιακής διαδικασίας (παιχνίδι/προσομοίωση) που ενθαρρύνει τη διαδικασία εξάλειψης των ψηφιακών ελλείψεων των ενηλίκων που γεννήθηκαν μετά το 1980, οι οποίοι δεν διαθέτουν ψηφιακές ικανότητες.
#EDI #ErasmusPlus #KA2

E-School Εκπαιδευτικός Όμιλος, profile picture

1️st online meeting of EDI projectSource