Το προσωπικό και η διεύθυνση του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ E-SCHOOL εύχεται σε όλους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ. 🐰🥚

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Kαgό Πάσχα e ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL"