Το Booklet του Breaking the Ceiling είναι τώρα online!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρώτο αποτέλεσμα του έργου είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας!Με βάση έρευνες που διεξήχθησαν σε εθνικά πλαίσια, η κοινοπραξία του έργου προσδιόρισε και επέλεξε ένα σύνολο συναισθηματικής νοημοσύνης και συναφών διαπροσωπικών ικανοτήτων για την επαγγελματική ζωή των γυναικών.
Αυτή η αυξημένη ευαισθητοποίηση ενισχύθηκε από ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε εργαζόμενες γυναίκες σε κάθε χώρα, τα οποία προσδιόρισαν τις 12 διαπροσωπικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να σπάσουν τη γυάλινη οροφή στην αντίστοιχη επαγγελματική τους πορεία.