Την προηγούμενη εβδομάδα συνεργάτες του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ E-SCHOOL βρισκόταν ταυτόχρονα σε 3 διαφορετικά σημεία στην Ευρώπη στα πλαίσια σχεδίων ERASMUS+:
🔶 ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ID GAMES (2019-1-EL01-KA204-062517)
🔶 ΒΑΛΕΤΑ-ΜΑΛΤΑ
ENGAGE (2020-1-EL01-KA201-078940)
🔶 ΓΡΑΝΑΔΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ
DIGITART (2019-1-IT02-KA204-062413)

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται, εξωτερικοί χώροι και κείμενο που λέει "Daa ΛΙΣΑΒΟΝΑ"Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται, άτομα που κάθονται και εσωτερικός χώροςΜπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που κάθονται, άτομα που στέκονται, εσωτερικός χώρος και κείμενο που λέει "ΓΡΑΝΑΔΑ"Μπορεί να είναι εικόνα ‎εσωτερικός χώρος και ‎κείμενο που λέει "‎و EDUCATIONAL GROUP E-SCHOOL YOUR RELIABLE PARTNER‎"‎‎