Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, οι εταίροι του σχεδίου PRISM (2020-1-PL01-KA202-081518) είχαν την προγραμματισμένη διαδικτυακή τους συνάντηση. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως η πρόοδος των μαθημάτων, οι μελλοντικές δράσεις σχετικά με τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου και καινοτόμες μέθοδοι διάδοσης.
Στο τέλος της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν τη δυνατότητα μιας δια ζώσης συνάντησης και πιθανές ημερομηνίες για αυτήν.