Άλλη μία συνάντηση της ομάδας του έργου #SkillsUp, στο οποίο ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL συμμετέχει ως εταίρος, πραγματοποιήθηκε online στις 15 Ιανουαρίου 2021 για να συζητηθεί η πρόοδος του έργου.
🔶 Επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο #SkillsUp και μάθετε περισσότερα για το σχέδιο: http://bit.ly/2LOzefE

SkillsUp online Meeting

Another meeting of the #SkillsUp project's team took place online on January 15,2021 to keep track of the progress of the project. Visit the official SkillsUp website and learn more! Stay tuned for more project updates! Project


Source