Σήμερα, 8 Μαρτίου, γιορτάζουμε την «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2022», μια ημέρα που έχει οριστεί για να αυξηθεί και να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα των φύλων και να αναγνωριστούν τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά επιτεύγματα των γυναικών.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "早 INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 8TH MARCH"