Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Αυτή την εβδομάδα συνεργάτες του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ E-SCHOOL βρισκόταν ταυτόχρονα σε 3 διαφορετικά σημεία στην Ευρώπη στα πλαίσια σχεδίων ERASMUS+:
🔶 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
Project: SENEET (2019-1-EL02-KA205-004798)
🔶ΑΥΔΙΝΙΟ-ΤΟΥΡΚΙΑ
Project: TEAM (2020-1-EL01-KA204-078944)
🔶E-SCHOOL-ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Project: GAMIRGHT (2020-1-ES01-KA201-082223)

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώροςΜπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που κάθονται, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώροςΜπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που στέκονται