ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ERASMUS+ ΚΑ2 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ E-SCHOOL
Πρόκειται για ένα σχέδιο ERASMUS+ στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων με τίτλο “Cyber Skills” και κωδικό: «2021-1-CZ01-KA210-ADU-000035011».
Το εν λόγω έργο, διάρκειας 24 μηνών, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό της Τσεχίας και περιλαμβάνει μια διακρατική συνεργασία μεταξύ τεσσάρων ευρωπαϊκών οργανισμών από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Τσεχία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία).
Στόχος του έργου είναι να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων με τις δεξιότητες που θα χρειαστούν για να βοηθήσουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να βρουν εργασία στον σημερινό ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο.

New Erasmus+ project for E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP – Cyber Skills