ΝΕΟ VOUCHER 150.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα Voucher εργαζομένων
🚩 Διάρκεια 80 ώρες
– 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
– 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
– 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
🚩 Εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»
🔶 Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
☑ Να είναι εργαζόμενοι
☑ Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
☑ Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Για περισσότερες πληροφορίες:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
🔴 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Λ. Σακελλαρίου 29-Κεντρικός Πεζόδρομος
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099
🔴 ΕΛΑΣΣΟΝΑ
6ης Οκτωβρίου 137
ΤΗΛ: 2493022772