ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
🚩 Μπορείτε να έρθετε να κάνουμε την αίτησή σας ΔΩΡΕΑΝ
🚩 Υποβολή Αιτήσεων από 18/02/2022 έως 18/03/2022.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 25.000 θέσεις εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και συναφείς φορείς
☑ Εργασία 8μηνης διάρκειας,
☑ Μηνιαία αμοιβή 569 ευρώ.
☑ Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης με πιστοποίηση
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι… Περισσότερα

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, εξωτερικοί χώροι και κείμενο που λέει "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ မ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL 2441021130 ΔΩΡΕΑΝ οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ"