Νέο Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό στα Έξυπνα Συστήματα & Συστήματα Διαδικτύου (Πληροφορική) του Πανεπιστημίου Frederick, το οποίο αναγνωρίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ.
👉 Γλώσσα Διδασκαλίας είναι η Αγγλική
👉 Αποτελείται από 2 κατευθύνσεις:
☑ Έξυπνα Συστήματα
☑ Συστήματα Διαδικτύου Για περισσότερες πληροφορίες:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, κάθεται και κείμενο που λέει ":FALL ‘22 NEO eξ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ MASTER ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αναγνωρισμένο από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ομοταγές με τα Ελληνικά ΑΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ucert.frederickuniversity.gr| E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2107101410 GROUP ΟΜΙΛΟΣ &ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ PETO"