ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ
🚩 Βρισκόμαστε σε αναμονή έκδοσης της προκήρυξης με αντικείμενο την παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
🔶 Εκπαιδευτικό Επίδομα από 2.500,00 € – 2.800,00 €.
🔶 Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 120-200 ωρών ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα
🔶 Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
🔶 Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
🔶 Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 400-480 ωρών

🚩 Για περισσότερες πληροφορίες και για την προετοιμασία της αίτησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099




Source