ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
🚩 Για την Καρδίτσα στον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ E-SCHOOL σε συνεργασία με το DGROUP και τη UNICERT STUDIES 🔶 Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Επισιτιστικό Τομέα Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099

Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, άτομα που στέκονται, εσωτερικός χώρος και κείμενο που λέει "NEO nporpamma Επιδοτούμενο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟ TOMEA UNICERT STUDIES ΚΔΒΜ E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ GROUL ΟΜΙΛΟΣ ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"