ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ
🚩 Εκδόθηκε το ΦΕΚ της Προκήρυξης 9Κ/2021
🚩 Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
🚩 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 22/11/2021 εως 02/12/2021.


Για περισσότερες πληροφορίες:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099