🚩 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ
Μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο FREDERICK της Κύπρου.
🔶 Εγγραφές για το Εαρινό Εξάμηνο Για την Καρδίτσα:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και κείμενο που λέει "spring 22 παράταση εγγραφών έως 412 Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ έως 10% e ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL Αναγνωρισμένο από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ομοταγές με τα Ελληνικά ΑΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ucert.frederickuniversity.gr|l.210710 GROUP ΟΜΜΛΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"