ΜΑΪΟΣ 2022 – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ERASMUS
Τον μήνα ΜΑΪΟ μέλη του τμήματος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ E-SCHOOL, συμμετείχαν στις παρακάτω συναντήσεις, όπου και αναλύθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων των σχεδίων:
☑ 02-06/05/2022 (Project: CLIMATE YOUTHS) – Berlin, Germany
☑ 06-07/05/2022 (Project: PRISM) – Iklin, Malta
☑ 03-07/05/2022 (Project: CYBER SKILLS) – Udine, Italy
☑ 10-11/05/2022 (Project : EDI) – Valencia, Spain
☑ 12/05/2022 (Project: ADULTMISINFO) – Molde, Norway
☑ 11-13/05/2022 (Project: DIGIT4EQUALITY) – Athens, Greece
☑ 14-16/05/2022 (Project: DIGITART) – Konya, Turkey
☑ 16-20/05/2022 (Project: COLTI AL VOLO) -… Περισσότερα

Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης και κείμενο που λέει "မ ΜΑΙΟΣ 2022"Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης και κείμενο που λέει "E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP ADULTMISINFO Molde LIFE EDUCATION Helsinki CLIMATE YOUTHS Berlin PRISM Krakow CYBER SKILLS Udine EDI Valencia SE NEET Arad LEARNEU COLTI AL VOLO Karditsa PRISM Iklin YOUNG WOMAN AT WORK Bucharest DIGITART Konya ID GAMES Athens DIGIT4EQUALITY Athens"Μπορεί να είναι εικόνα 11 άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροιΜπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που κάθονται, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος