ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων λοιπού επικουρικού προσωπικού, θα ενεργοποιηθεί την Τετάρτη 24-02-2021, στις 12:00 μ.μ, και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 08-03-2021, στις 12:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν.

Α) Στην εφαρμογή αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
-όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν για 1η φορά στη διαδικασία, εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο όπως αυτά αναφέρονται στο Νόμο και στην ΚΥΑ
– όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και μέχρι την έναρξη των νέων αιτήσεων δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα.
– όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και διεγράφησαν/ακυρώθηκαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους.
– όσοι και όσες έχουν εκτίσει τις ποινές τους λόγω παραίτησης ή μη αποδοχών και έχουν ενεργοποιηθεί οι taxis κωδικοί τους.

Β) Στη διαδικασία δε μπορούν να συμμετέχουν όσοι/όσες:
α) έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας του,
β) κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.Ομ.Υ.) 24/02/2021
γ) έχουν αρνηθεί την τοποθέτησή τους ως επικουρικό προσωπικό βάσει των πινάκων κατάταξης που προέκυψαν κατόπιν της ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής το 2020, ούτε σε συμπληρωματικές ενεργοποιήσεις, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για την τακτική ενεργοποίηση της πλατφόρμας για το 2021 και
δ) έχουν παραιτηθεί από θέση επικουρικού προσωπικού από 1-01-2020 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών

Γ) Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Δ) Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης, αποκλείεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής σε τυχόν συμπληρωματικά ανοίγματα της πλατφόρμας εντός του τρέχοντος έτους κατά το οποίο δεν αποδέχθηκαν την τοποθέτηση τους, όπως επίσης και για το επόμενο έτος για όλες τις ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, είτε πρόκειται για την τακτική ή τυχόν συμπληρωματικές. Σε περίπτωση παραίτησης πριν από τη λήξη της σύμβασής, τότε δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής σε τυχόν συμπληρωματική ενεργοποίηση της πλατφόρμας εντός του τρέχοντος έτους κατά το οποίο παραιτήθηκαν, όπως επίσης και για τα δύο (2) επόμενα έτη για όλες τις ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, είτε πρόκειται για την τακτική ή τυχόν συμπληρωματικές και όταν ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή οι κωδικοί taxis των υποψηφίων δεν θα γίνονται αποδεκτοί και για τις δύο περιπτώσεις (μη αποδοχή ή παραίτηση).
Για παράδειγμα οι υποψήφιοι που δεν αποδέχτηκαν την τοποθέτηση τους στα ανοίγματα της πλατφόρμας το 2020, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ανοίγματα της πλατφόρμας το 2021, καθώς και σε πιθανά συμπληρωματικά ανοίγματα λόγω εξάντλησης των υποψηφίων, και θα μπορέσουν να υποβάλλουν αίτηση στην τακτική ενεργοποίηση της πλατφόρμας το 2022 . Αυτοί που παραιτήθηκαν εντός του 2020, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής το 2021 και το 2022 και θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση στην τακτική ενεργοποίηση της πλατφόρμας το 2023.

Ε) Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τώρα:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099