Καλημέρα από τη χιονισμένη Καρδίτσα

Μπορεί να είναι εικόνα οδός και δρόμοςΜπορεί να είναι εικόνα δρόμος