ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ERASMUS
Τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ μέλη του τμήματος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ E-SCHOOL, συμμετείχαν στις παρακάτω συναντήσεις, όπου και αναλύθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων των σχεδίων: ☑ 2022: June 2-3: ClimateYouthsPV -Berlin, Germany
☑ 2022: June 2: Digi4Equality – Adazi, Latvia
☑ 2022: June 6-10: TEAM – Sulmona, Italy
☑ 2022: June 6-7: INTERACTIVE GOALS – Riga, Latvia
☑ 2022: June 09-10: JAFLE TPM in Manisa, Turkey
☑ 2022: June 13-17: PRISM – Mesina, Italy
☑ 2022: June 13-17: Colti al Volo – Barcelona, Spain
☑ 2022: June 20-24: YoungWomen@Work, Nicosia, Cyprus
☑ 2022: June 22: PHILIP+ – Coibra,… Περισσότερα

Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης, ουρανός και κείμενο που λέει "မ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ2022 2022"Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης και κείμενο που λέει "E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP CLIMATE YOUTHS Berlin Digi4Equality Adazi INTERACTIVE GOALS Riga Riga Colti Volo Barcelona NACCS Roma TEAM Sulmona PHILIP+ Coibra PRISM Mesina GAMIRIGHT Madrid JAFLE Manisa YoungWomen@Work Nicosia"Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώροςΜπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, άτομα που στέκονται, μνημείο και εξωτερικοί χώροι