Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του σχεδίου «ClimateYouths» (2020-1-CY02-KA205-001782) πραγματοποιήθηκε OnLine την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να οργανώσουν τις επικείμενες δραστηριότητες του έργου καθώς και τα καθήκοντα του κάθε εταίρου.

First Online Meeting of the ClimateYouths Project

The First Online Meeting of the "ClimateYouths: Youth-centred participatory video production as a tool for empowering young people to tackle climate change" project, with acronym ClimateYouthsPV and code 2020-1-CY02-KA205-001782 took was held online on January 20, 2021. During the meeting, partners….


Source