1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (Online) ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ TEMP ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Στις 2 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η πρώτη συνάντηση της διατομεακής διακρατικής εκπαιδευτικής σύμπραξης mentoring (TEMP), η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου PHERECLOS του προγράμματος «HORIZON 2020».
Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι εταίροι του σχεδίου από την Ελλάδα και την Ισπανία, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες για το σχέδιο και να οργανώσουν τις μελλοντικές τους δραστηριότητες.

First online meeting of Horizon 2020 programme

On the 2nd of February 2021, the first meeting of the the cross-sectorial Transnational Education Mentoring Partnership (TEMP) which has been established in the framework of PHERECLOS project funding from the EU under the programme “HORIZON 2020” took place online, due to COVID-19 restrictions. …


Source