🚩 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(Με πρακτική άσκηση στην Ελλάδα)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Διεκδίκησε μία θέση στην αγορά εργασίας στον δημόσιο (ειδικούς πίνακες με προκηρύξεις ΑΣΕΠ) ή ιδιωτικό τομέα αποκτώντας Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Ειδική Εκπαίδευση αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ.
🔶 Διάρκεια σπουδών: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα
🔶 Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση
🔶 Επίπεδο σπουδών: Master
🔶 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
🔶 Τύπος σπουδών: Full time ή Part time
🔶 Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ) Για την Καρδίτσα:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099

Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και κείμενο που λέει "ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"