🚩 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Γίνε ο ηγέτης στην εκπαίδευση και διεκδίκησε μία θέση στην αγορά εργασίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ.
🔶 Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
🔶 Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
🔶 Επίπεδο σπουδών: Master
🔶 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
🔶 Τύπος σπουδών: Full time ή Part time
🔶 Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Για την Καρδίτσα:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099
Source