ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)
Πέτυχε την καριέρα που ονειρεύεσαι στον ιδιωτικό τομέα ή και στον δημόσιο αποκτώντας μοριοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ.
? Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
? Τίτλος πτυχίου: Master in Business Administration
? Επίπεδο σπουδών: Master
? Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά – Αγγλικά
? Τύπος σπουδών: Full time ή Part time
? Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Για την Καρδίτσα:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099


Source