ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ (Δημόσια ΥΠηρεσία Απασχόλησης)
Τετάρτη 27/7/2022 ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του νέου προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»
Δικαιούχοι: Άνεργοι, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ)
H διάρκεια παρακολούθησης είναι έως 200 ώρες και θα πραγματοποιηθεί και με τους τρεις τρόπους διδασκαλίας, (δια ζώσης, σύγχρονης τηλεκατάρτισης, ασύγχρονης τηλεκατάρτισης)
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση σε αντικείμενα που έχουν σχέση με τις «πράσινες» και τις ψηφιακές δεξιότητες.
Με το πέρας της κατάρτισης ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU