ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ & ΙΤΑΛΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ E-SCHOOL
Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL είχε τη χαρά να φιλοξενήσει ταυτόχρονα δύο (2) διαφορετικές ομάδες εκπαιδευτικών από σχολεία της Ευρώπης.

1η ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Η εκπαίδευση έγινε στην Αίθουσα 3 του E-SCHOOL με εκπαιδευτικούς από το VšI Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija από το Κάουνας της Λιθουανίας. Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το επιμορφωτικό σεμινάριο “Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας” και έμαθαν για τη μάθηση με βάση το παιχνίδι, την επαυξημένη πραγματικότητα και τις μη τυπικές εκπαιδευτικές μεθόδους στην τάξη.

Πιο… Περισσότερα


Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που στέκονταιΜπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα και άτομα που στέκονταιΜπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα και άτομα που στέκονταιΜπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα και άτομα που στέκονται