Είσαι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα;
Δήλωσε συμμετοχή σε ένα από τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και:
✅ Λάβε εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα κατάρτισης
✅ Απόκτησε διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024:2012. Για περισσότερες πληροφορίες:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099

Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που κάθονται, εσωτερικός χώρος και κείμενο που λέει "Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζο εργαζομένων διωτικού τομέα Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ /ώρα Δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως e E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ? GROUP ΟΜΙΛΟΣΕΚΠΙΑΙΔΕΥΣΗΣ &ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"