ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑ1 ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ E-SCHOOL
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι εγκρίθηκε η αίτηση διαπίστευσης που κατατέθηκε από τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ E-SCHOOL στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ισχύει για όλη την διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ERASMUS+ 2021-2027.
Mε βάση λοιπόν την παραπάνω διαπίστευση, ο οργανισμός μας απαλλάσσεται από την υποχρέωση της υποβολής νέας αίτησης για τις Δραστηριότητες Κινητικότητες ανά Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, και απολαμβάνει επιχορήγησης με χρονικό ορίζοντα που εκτείνεται πέρα του έτους. Πιο συγκεκριμένα, ο οργανισμός μας έχει πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus για σειρά… Περισσότερα

Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και κείμενο που λέει "Accreditation Approval e EDUCATIONAL GROUP E-SCHOOL Erasmus+"