Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) με την προκήρυξη 1Κ/2021.

ΑΣΕΠ 1Κ/2021: Ολόκληρη η προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ολόκληρη η προκήρυξη 1Κ/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκ…


Source